COVID 19

Във връзка с извънредната ситуация и препоръките на Министерство на здравеопазването за спиране разпространението на COVID-19, ограничаваме достъпа на външни лица до нашия офис. Получаването на спечелените от игри награди ще се извършва с куриер до отпадане на наложените мерки.
Най-добрият начин да защитите вас и вашето семейство от COVID-19 е да сте спокойни и да спазвате наложените мерки.

Доставчик на медийна услуга

Българска радиокомпания ЕООД
Адрес: гр. София, ул. “Рикардо Вакарини” 6
Тел: 02/ 951 51 00
E-mail: office@radio1rock.bg

Действителни собственици са Николай Янчовичин, Атанас Генов и Христин Стрижлев.

www.radio1rock.bg

Съвет за електронни медии
Адрес: гр. София, бул. “Шипченски проход” 69
Тел: 02/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg

www.cem.bg